Támogatók:
Magyarországi Szerb Színház
Magyarországi
Szerb Színház
Közérdekű

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok közzétételi kötelezettségéről a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2.§.szerinti közzététel 2020.10.01-i állapot

2009.évi CXXII.tv.2.§.(1) szerinti közzététel

NÉV Kanda Pál Ferenc Benkő Péter Gyula Mikó István
Tisztség FB Elnök FB Tag FB Tag
Tisztelet díj 50 000 Ft/év 50 000 Ft/év 50 000 Ft/év
Tiszteletdíjon felüli egyéb járandóság nincs nincs nincs
Jogviszony megszűnése esetén járó járandóság nincs nincs nincs

Mt.208.§.szerint vezető állású munkavállalók

NÉV Rusz Márk Milán
Munkakör ügyvezető
Alapbér 296 400 Ft
Munkaidő 4 óra
Prémium mértéke nincs
Felmondási idő MT szerint
Mt.228.§ alapján kikötött időtartam nincs
Mt.228.§ alapján járó díjazás nincs
Cégjegyzésre jogosult: ügyvezető
Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult: ügyvezető

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

 1. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény.
 2. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény.
 3. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
 4. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény.
 5. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet
 6. A Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)
 7. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény.
 8. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény.
 9. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
 10. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.
 11. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.
 12. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény.
 13. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény.

Társasági szerződés 2020 – Letöltés

Társasági szerződés 2022 – Letöltés

Társasági szerződés 2023 – Letöltés

Szerv neve:                         Lórév Község Önkormányzata

Polgármester neve:          Bogdán György

Telefonszám:                     +36 24 482 544

Elektronikus levélcím:     info@lorev.hu

Székhely:                             2309 Lórév, Dundity Alexa u. 43.

Postai cím:                         2309 Lórév, Dundity Alexa u. 43.

Honlap cím:                     https://lorev.hu


Hivatalos név:                     Budapest Főváros Kormányhivatala

Kormánymegbízott neve: Dr. Sára Botond főispán

Telefonszám:                      +36-1-328-5862

Elektronikus levélcím:       budapest@bfkh.gov.hu

Székhely:                              1056 Budapest, Váci utca 62-64.

Postai cím:                            1364 Bp., Pf.: 234.

Telefonszám / telefax:       +36-1-328-5862 ; ­

Elektronikus levélcím:        budapest@bfkh.gov.hu

Honlap cím:                           http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest


Hivatalos név:                   Állami Számvevőszék

Elnök neve:                        Dr. Windisch László

Telefonszám / telefax:      +36-1-484-9100

Elektronikus levélcím:       szamvevoszek@asz.hu

Székhely:                              1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.

Postai cím:                           1364 Budapest 4. Pf. 54.

Telefonszám / telefax:      +36-1-484-9100 ; +36-1-484-9200

Elektronikus levélcím:       szamvevoszek@asz.hu

Honlap cím:                          https://www.asz.hu/


Hivatalos név:                     Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Vezető neve:                        dr. Tatár-Kis Péter

Telefonszám / telefax:      +36 1 354 4800, +36 1 354-4977

Székhely:                             1051 Budapest, Nádor u. 28.

Postai cím:                          1363 Budapest, Pf. 17.

Telefonszám / telefax:      +36 1 354 4800 ; ­

Elektronikus levélcím:       ­

Honlap cím: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/fovarosi-torvenyszek-cegbirosaga

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai:

https://www.nav.gov.hu/nav/kozerdeku_adatok/egyedi_kozzeteteli_lista

https://www.asz.hu/jelentesek/osszes-jelentes-sorszam-szerint